אישורי נוטריון

מיהו ה"נוטריון"?

נוטריון הינו עורך דין, אשר עבר הסמכה מיוחדת בהתאם לדרישות החוק וקיבל את רישיונו מוועדת רישיונות המונה שבעה חברים.

מתי נידרש אישור של נוטריון?

ייפוי כח כללי או ייפוי כח לעשות עסקה במקרקעין, הניתנים לאדם שאינו עורך דין חייב להיות מאושר ע"י נוטריון וזאת לפי סעיף 20 לחוק הנוטריונים.

בנוסף, ישנם מסמכים רבים הטעונים אישור נוטריון, על מנת שיוכרו כמסמכים רשמיים למשל : תרגומים של מסמכים רשמיים וכו'. ללא אישור הנוטריון לא יהיה כל תוקף משפטי מחייב למסמכים אלו.

שכר טרחה נוטריון-

תקנות הנוטריונים הן שקובעות את שכר טרחתו של הנוטריון בגין הפעולות השונות והנוטריון מחויב לגבות את שכר טרחתו בהתאם לתעריפים אלו.

מדוע ישנה חשיבות לפניה לנוטריון עליו הנכם סומכים –

הנוטריון מחויב לשמור אצלו העתק של כל מסמך עליו הינכם חותמים. אם בעתיד תזדקקו למקור נוסף של אותו מסמך עליו חתמתם, רק הנוטריון אליו פניתם יוכל להוציא מקור נוסף ממשרדו. לאור זאת, בטרם פניה לנוטריון חשוב לבדוק כי מדובר במשרד עו"ד יציב, אשר סביר כי ימשיך לפעול עוד שנים רבות ולא לנוטריון, אשר אם תזדקקו לשירותיו בעתיד, לא ניתן יהיה לאתרו.

למשרדנו ניסיון רב בעריכת אישורים נוטריונים.

זקוקים לשירותי נוטריון?

צרו קשר עם משרדנו

***אין באמור לעיל, להוות תחליף לייעוץ עם עו"ד***