מבנה ששקע- האם יש הצדקה להריסתו ולבנייתו מחדש או לחילופין לחזקו ולשקמו?

משרדנו ייצג את התובעים, אשר הינם בעלים של דירה בבית משותף, המורכב משתי דירות בלבד, בתביעה שנדונה אצל המפקח על בתים משותפים. הבית המשותף הוגדר כמבנה מסוכן, לאחר שקיעת יסודות המבנה. המחלוקת בין הצדדים נסבה אודות הסוגיה כיצד יש לשקם את המבנה – האם יש לשקמו בדרך של הריסתו ובנייתו מחדש עם יסודות המותאמים לאופי הקרקע במקום –כפי שטענו התובעים – או שמא יש לחזקו בלבד ולהותיר את השקיעה שנגרמה למבנה, כפי שסברו הנתבעים כי נכון בנסיבות העניין. לאחר דיון בטענות הצדדים נקבע כי הדרך הנכונה לשיקום המבנה, הינה כפי שטענו התובעים, באמצעות הריסתו ובנייתו מחדש תוך ביצוע יסודות חדשים המותאמים לקרקע במקום ולא להותיר מבנה שקוע.

לקריאת פסק הדין המלא לחצו כאן