הסכם בלעדיות בתיווך – האם מקנה תשלום בכל מקרה אם לאו?

משרדנו ייצג את הנתבעים, אשר חתמו על הסכם תיווך בלעדי מול התובעים, אשר הינם מתווכי מקרקעין במקצועם. דירת הנתבעים נמכרה לצד ג' לאחר החתימה על הסכם התיווך, אך הנתבעים טענו כי מאחר והרוכש של דירתם הגיע שלא דרך התובעים – המתווכים- אין המתווכים זכאים לקבלת שכר התיווך. לאחר דיון בתביעה, קיבל בהמ"ש את טענת הנתבעים לפיה הם פטורים מתשלום דמי תיווך, מאחר והמתווך לא היה הגורם היעיל בעסקה.

לקריאת פסק הדין המלא לחצו כאן