הסתרת נוף – עילה להתנגדות לפי תמ"א 38

משרדנו יצג בניין, אשר הבניין המערבי לו ביקש לבצע פרויקט תמ"א, אשר במסגרתו היה אמור הבניין להיות מוגבה ב -2.5 קומות באופן שיסתיר לבניין המיוצג על ידינו את הנוף לכיוון הים והוואדי.

במסגרת דיון בפני ועדת ערר, החליטה הועדה לצאת לביקור בשטח ולאחר ביקור כאמור התרשמה כי אכן הפגיעה שתיגרם לבניין המתנגדים מהווה פגיעה משמעותית ביותר ונקבע כי אין הצדקה לבצע תמ"א מעין זו.

לקריאת פסק הדין המלא לחצו כאן