הפרת חובת גילוי מצד הבנק

משרדנו ייצג את התובע, אשר הלווה לנתבע כספים רבים בסחיטה ואיומים. כמו כן, אילץ הנתבע את התובע לחתום לצד ג' כערב להלוואה שנטל אותו צד ג', אשר היה מוגבל באמצעים באותה העת, לצורך הבטחת קבלת אותה הלוואה, אשר כמובן הועברה במלואה לנתבע.

במסגרת התביעה, הוגשה על ידי משרדנו בקשה למתן צו הצהרתי, כי הערבות עליה חתם התובע לצורך מתן אותה הלוואה לצד ג', בטלה.

במסגרת התביעה, טענו בשם התובע כי הבנק הפר את חובת הגילוי החלה עליו כלפי התובע באי מסירת המידע המלא ביחס למעמדו וביחס להלוואה לה הוא ערב. בית המשפט השתכנע באמיתות טענות התובע וקיבל את תביעת התובע במלואה לרבות ביטול הערבות להלוואה.

לקריאת פסק הדין המלא