הגדרת "קומת קרקע" לצורך חיוב באגרת שילוט

עיריית חיפה דרשה מבעל מוסך תשלום בגין אגרת שילוט. משרדנו יצג את בעל המוסך בתביעה למתן צו הצהרתי, אשר יקבע מהו גובה אגרת השילוט, אשר יש לחייבו לנוכח המחלוקת האם המוסך נחשב לשטח בקומת קרקע (כך שניתן לחייב באגרת שילוט בשיעור נמוך יחסית) או שמא, לנוכח גובהו, ניתן לחייב אגרת שילוט בשיעור כפול. לצורך כך דן בהמ"ש בסוגיה מהי "קומת קרקע" בהתאם להגדרות חוק העזר העירוני, שילוט. לאחר דיון בסוגיה, קיבל בהמ"ש את טענותינו בסוגייה וקבע כי למרות הגובה בו הוצב השלט הרי שמדובר בשלט בקומת קרקע, אשר יש לחייבו בתעריף נמוך יותר.

לקריאת פסק הדין המלא לחצו כאן