תוספת הבנייה שקעה – מי נושא באחריות?

התובעת פנתה למשרדנו לאחר שתוספת בניה אותה בנתה, שקעה, מאחר ויסודות התוספת לא נבנו בהתאם לתקן באזור הבניה וכן מאחר ולא ניתנה חוות דעת יועץ קרקע בטרם התחלת הבניה. משרדנו יצג את התובעת בתביעה כנגד הקונסטרוקטור והאדריכל שהכינו עבורה את תכניות הבניה וכן פיקחו על הבניה כאמור. בית משפט השלום הטיל את מלוא האחריות בגין שקיעת התוספת על הנתבעים וכן חייב אותם במלוא עלות הריסת התוספת ובנייתה מחדש (ולא בשיפוץ התוספת, כפי שביקשו הנתבעים לבצע). מאחר והסכום שנקבע כי על הנתבעים לשלם לתובעת היה גבוה מהסכום שנקבע על ידי מומחה בית משפט, אשר לא נחקר על חוות דעתו, ערערו הנתבעים על פסק הדין ובית המשפט המחוזי קיבל את הערעור והחזיר את התיק לביהמ"ש שלום לצורך חקירת המומחה. לאחר חקירתו, פסק ביהמ"ש שלום כי הסכום שנקבע על ידו משקף היטב את נזקיה של התובעת ובכך התקבלה תביעת מרשתנו במלואה.

לקריאת פסק הדין המלא לחצו כאן