מניעת גישה לדירה המצויה בבית משותף

משרדנו ייצג את התובעת, אשר חתמה על הסכם למכירת דירתה. לאחר המכירה, חסם ועד הבית של הבניין את הגישה אל הדירה מלובי הבניין וכן שכן בבניין, אליו מוצמדות מדרגות, אשר אף הם הובילו לדירת התובעת, חסם אף הוא את הגישה לדירתה של התובעת מהמדרגות. הן השכן והן ועד הבית טענו כי דרכה של התובעת לדירתה הינה רק דרך הגישה מהצד שכנגד. בפועל, נמנעה מהתובעת כל גישה לדירתה. ביהמ"ש שדן בתביעה, קבע כי לנוכח העובדה שהתובעת הינה בעלת הזכויות בנכס, הרי שזכותה למעבר חופשי בכדי להגיע לנכס מהווה חלק בלתי נפרד מזכויותיה הקנייניות בנכס ונתן צו המאפשר לתובעת מעבר לדירתה הן דרך לובי הבניין והן דרך המדרגות המוצמדות לשכן.

לקריאת פסק הדין המלא