צוואות

ראובן הלך לעולמו והותיר אחריו אישה ושני ילדים. אלמנתו הגישה בקשה לרשם הירושות לצורך קבלת צו ירושה בהתאם להוראות חוק הירושה, על מנת שחלקו של בעלה המנוח בדירתם יועבר על שמה. לדאבונה של האלמנה, גילתה היא כי בהתאם להוראות החוק, באם נפטר לא הותיר אחריו צוואה, הרי שרעייתו וילדיו יורשים אותו בחלקים שווים.

לאור זאת, מחצית מחלקו של ראובן בדירת מגוריהם המשותפת, נרשמה על שם שלושת ילדיו, 1/12 חלקים מהדירה לכל ילד.

רעייתו של שמעון, בנו הבכור של ראובן ואלמנתו, החליטה כי לצורך מימון חופשתם בחו"ל היא מעוניינת לקבל את חלקו של בעלה באופן מידי ולוחצת על בעלה לדרוש את חלקו בדירה מאימו.

שמעון פועל כדרישת רעייתו ופונה לאימו שתמכור את הדירה ותעביר אליו את חלקו באופן מידי.

אלמנתו של ראובן מצויה כעת בשיברון לב גדול – לא רק שבעלה האהוב הלך זה עתה לעולמו אלא שכעת עליה למכור את דירתה לצורך העברת חלקו לבנה, אשר הפך לחלק מהבעלים של דירת מגוריה.

כיצד ניתן למנוע מצבים אלו? –

באמצעות עריכת צוואה

חוק הירושה, התשכ"ה- 1965 (להלן: "החוק") מסדיר מצבים מעין אלו.

כאשר אדם הולך לעולמו עובר עזבונו ליורשיו. יורשיו הם מי שזכאים לרשת אותו ע"פ דין או ע"פ צוואה.

במידה והמנוח לא הסדיר מבעוד מועד את הורשת עזבונו, הרי שרכושו יועבר בדרך של ירושה ע"פ דין, כלומר בהתאם להוראות החוק – מחצית לרעייתו ומחצית לילדיו.

על מנת לגבור על הוראות החוק, ניתן לערוך צוואה בה האדם מצווה למי יועבר עזבונו ביום שילך לעולמו.

יתירה מזו, קיימים מקרים רבים בהם אנשים אינם מודעים לכך, כי הוראות אשר נתנו בחיים (כגון במסמך ייפוי כח מתמשך ו/או סעיף אריכות ימים בפתיחת חשבון בנק) אינן תקפות לאחר פטירתם ואת רצונם כיצד לחלק את עיזבונם לאחר פטירתם יש להסדיר בצוואה בלבד.

בעזרת הצוואה ניתן למנוע סכסוכים עתידיים בין היורשים.

על צוואה הדדית?

צוואות הדדיות הינן צוואות, אשר עורכים בני זוג מתוך תכלית משותפת – לשמור על אינטרס וצרכי בן הזוג הנותר בחיים. למעשה, בני הזוג מורישים את עיזבונם זה לזה ורק לאחר מכן לצאצאיהם ו/או לגורמים שלישיים.

מעבר לשמירה על אינטרסים משותפים באמצעות צוואה הדדית, ניתן להגביל את צעדיו של בן הזוג אשר נותר בחיים.

כך למשל, במצב בו הוראות הצוואה ההדדית קובעות, כי בני הזוג מורישים את רכושם זה לזה ובלכתם של שני בני הזוג יועבר הרכוש לילדיהם, עדיין ניתן להכניס הוראות המגבילות את הפעולות, אשר בן הזוג הנותר יכול לבצע בנכסי העיזבון המועבר לחזקתו. למשל, הגבלת מצב בו בן הזוג הנותר בחיים נמצא בזוגיות חדשה ורוצה להוריש את רכושו לבת זוגתו החדשה תוך קיפוח זכותם של הילדים. הכנסת הוראות מתאימות בצוואה ימנעו מצב דברים מעין זה.

אופן ביטול צוואה הדדית – כשבני הזוג עודם בחיים, די בשליחת הודעה בכתב לבן הזוג השני על ביטול הצוואה. המשמעות היא כי שתי הצוואות בטלות.

כאשר אחד מבני הזוג נפטר ובן הזוג שנותר מעוניין לבטל את הצוואה – בטרם חלוקת העיזבון, יצטרך בן הזוג שנותר בחיים להעביר את חלקו של בן הזוג הנפטר לילדיו. במידה וכבר חולק העיזבון על בן הזוג הנותר בחיים להשיב את חלקו.

מי רשאי לערוך צוואות?

כל אדם אשר מלאו לו 18, אינו הוכרז כפסול דין ואשר יודע להבחין בטיבה של צוואה (כלומר הוא צלול).

סוגי הצוואות:

  1. צוואה בע"פ (צוואת שכיב מרע)– כאשר אדם ניצב אל מול מותו ואין באפשרותו לערוך צוואה בכל דרך אחרת, באפשרותו לצוות על רצונו בע"פ ל-2 עדים, אשר עליהם להביא את דבר הציווי מהר ככל הניתן על הכתב בדרך של זיכרון דברים ולהפקידו ברשם הירושות.
  2. צוואה בכתב יד–  צוואה אשר נכתבה בכתב יד, כאשר רכיבי היסוד הינם ציון התאריך על גבי הצוואה וחתימה בכתב ידו של המצווה על גבי הצוואה. החיסרון בדרך עריכת צוואה זו, הינה אי בקיאותו של המצווה בדרישות החוק, דבר אשר עלול להוביל לבטלות הצוואה.
  3. צוואה בעדים– צוואה אשר נערכת בנוכחות 2 עדים, אשר חותמים יחד עם המצווה על הצוואה וזאת לאחר שהמצווה הצהיר בפניהם כי זהו רצונו וזו אכן צוואתו. הנהנים מהצוואה אינם יכולים לשמש כעדים. גם באופן עריכת צוואה זו ישנם רכיבי יסוד, אשר בלעדיהם הצוואה אינה תקפה.
    צוואה בעדים הינה הדרך המקובלת והשכיחה כיום לערכת צוואה. למעשה, כשאתם עורכים צוואה אצל עו"ד, המדובר בצוואה בפני עדים.
  4. צוואה בפני רשות– צוואה הנערכת בפני שופט, דיין או נוטריון. על המצווה לומר את רצונו כיצד לחלק את עיזבונו לאחר פטירתו בפני הגורמים המצוינים לעיל ואלו מעלים את דברי המצווה על הכתב ומוסיפים את חתימתם.

מה ניתן לצוות?

אדם יכול לצוות את כל עזבונו או חלק יחסי בלבד מעיזבונו והכל לפי רצונו ובחירתו האישית והעצמאית.

האם ניתן לשנות את הצוואה?

אדם יכול לשנות צוואתו בכל עת ע"י עריכת צוואה חדשה. במקום בו לא נערכה צוואה חדשה, תהא הצוואה הקודמת תקפה. לכן כאשר נסיבות החיים השתנו ובהתאם לכך גם רצונו של המצווה יש לערוך צוואה חדשה.

כדי למנוע סכסוכים עתידיים, צרו קשר עם משרדנו עוד היום לצורך עריכת צוואה

***אין באמור לעיל, להוות תחליף לייעוץ עם עו"ד***