אופן רישום שעבוד על נכס מקרקעין- חובות עו"ד כלפי צד שאינו מיוצג

משרדנו ייצג את התובעת בתביעה, אשר דנה באופן רישום שיעבוד על זכויות במקרקעין לצורך הבטחת החזר הלוואה בסך של 180,000 יורו. התובעת העבירה לצד ג' הלוואה בסך של 180,000 יורו, כאשר לצורך הבטחת כספה, רשמה לטובתה הנתבעת שיעבוד על זכויות הלווה בנכס מקרקעין באמצעות רישום משכון ברשם המשכונות. בדיעבד התברר, כי על נכס המקרקעין רבצו שיעבודים רבים נוספים וכן מונה כונס נכסים לנכס בגין חובות אלו. במסגרת התביעה דן בית המשפט בסוגיות אופן רישום שיעבוד במקרקעין וקבע כי רישום משכון ברשם המשכונות, כאשר ניתן לרשום הערת אזהרה במרשם המקרקעין, אינו מהוה בטוחה ראויה. כמו כן, דן בהמ"ש בחובות עורך דין כלפי צד ג' שאינו מיוצג. בית המשפט קיבל את טענות התובעת וזיכה אותה בהחזר מלוא הסכום אותו הלוותה לצד ג' ואשר בגינו לא ניתנה לה בטוחה כנדרש.

לקריאת פסק הדין המלא לחצו כאן